Đối với doanh nghiệp, tạm ứng lương là một vấn đề khá nhạy cảm trong mối tương quan với nhân viên. Hãy cùng tham khảo một số giải pháp sau để giải quyết vấn đề trên.

1. Quy định hiện hành về việc ứng lương

Tiền lương do hai bên – người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên, trong những trường hợp bất khả kháng, người lao động có mong muốn ứng lương. 

  • Việc tạm ứng lương cũng là sự thỏa thuận của các bên. Nên trong trường hợp này, người sử dụng lao động không có nghĩa vụ tạm ứng lương theo quy định pháp luật.
  • Người sử dụng lao động phải tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên.
  • Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc. 

Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm quy định về tạm ứng lương tại Khoản 1 Điều 100 Bộ luật Lao động 2012.

2. Các khó khăn của doanh nghiệp trong vấn đề ứng lương

Làm tăng gánh nặng trong hệ thống quản trị doanh nghiệp

Bản chất của ứng lương là một khoản cho vay từ doanh nghiệp đối với nhân viên. Vì thế, công ty cần có một hệ thống quản lý lương và thời gian lao động của nhân viên. Mặt khác, công ty cũng phải có một nguồn tài chính thường xuyên để sử dụng ứng lương. Nếu cho nhân viên ứng lương không lãi suất, công ty sẽ mất một khoản lợi nhuận lẽ ra nhận được nếu đem đi đầu tư. Nếu như cho vay có lãi suất, doanh nghiệp có nguy cơ vi phạm luật lao động và cho vay tín dụng nếu không nghiên cứu kỹ thông tin. Mặt khác, ứng lương cho nhận viên còn ảnh hưởng đến quản lý sổ sách của kế toán và nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp.

Rủi ro đến từ nhân viên ứng lương

Các doanh nghiệp nên lường trước các rủi ro sau khi quyết định ứng lương cho nhân viên, đặc biệt với số tiền ứng quá lớn:

Nhân viên sau khi nhận tiền ứng có thể thôi việc mà không báo trước. Trong trường hợp công ty và nhân viên không thỏa thuận chặt chẽ về hợp đồng lao động cũng như việc ứng lương, công ty có khả năng mất tiền oan.

Một số nhân viên sau khi nhận tạm ứng lương gặp phải sự cố bất khả kháng như tai nạn, nợ; hoặc không hoàn thành nhiệm vụ sẽ gây trì trệ công việc…

3. CÁC GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP VỀ VIỆC ỨNG LƯƠNG CHO NHÂN VIÊN

Trích lập quỹ lương dự phòng

Để hỗ trợ đời sống cho nhân viên cũng như củng cố nguồn nhân lực, công ty nên trích lập quỹ lương dự phòng để đáp ứng nhu cầu ứng lương chính đáng của nhân viên.

Tìm kiếm các platform P2P hỗ trợ dịch vụ ứng lương

Thông qua nền tảng công nghệ, các công ty P2P cung cấp dịch vụ cho vay ngang hàng giữa người lao động và các công ty đã được ký kết trước đó. Các platform P2P đang rất phát triển hiện nay có thể kế đến như: Interloan, Tima, … với hơn 20 triệu người dùng và nhu cầu vay ứng lương lên tới 1-4 tỷ Usd.

Chia sẻ bài viết