Cho vay ngang hàng P2P Lending với nền tảng công nghệ kết nối người cho vay và đi vay, đưa ra lợi ích cho cả 2 phía về sự tiện ích, ít rủi ro.

Hiện nay, một số doanh nghiệp tham gia vào mô hình này để phục vụ giải pháp về chính sách ứng lương cho nhân viên và người lao động.

Với tài khoản được xác nhận tại kênh giao dịch trực tuyến, người tham gia sẽ được ứng tiền lương trước với mức lãi suất thấp. 

Công ty áp dụng mô hình có chính sách ứng lương sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về quản lí nhân sự cũng như tạo lợi thế của công ty trên thị trường để thu hút nhân tài.

Nền tảng P2P Lending kết hợp với các doanh nghiệp nhằm đưa ra những giải pháp về tiền lương hiệu quả.

Tạo ra một công đồng hỗ trợ cho nhau, người có khoản dư tài chính sẽ tham gia đầu tư sinh lời, còn người có nhu cầu ứng lương thì được vay trước với lãi suất thấp.

Với những lợi thế hữu ích mà mô hình P2P Lending mang lại, doanh nghiệp của bạn sẽ có thêm một chính sách hiện đại phục vụ những nhu cầu tài chính cấp thiết.

Chia sẻ bài viết