NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NỢ XẤU KHI ĐI VAY

Nợ xấu là gì? Nợ xấu là những khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 (nhóm dưới tiêu chuẩn), nhóm 4 (nghi ngờ) và nhóm 5 (khả năng mất vốn cao). Nói một cách...

NHỮNG LOẠI LÃI SUẤT MÀ BẠN CẦN BIẾT

Khi tham gia bất kì giao dịch tài chính nào, khái niệm lãi suất xuất hiện và là một trong những vấn đề đầu tiên mà người tham gia quan tâm. Vậy lãi suất là...

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUẢN LÝ CHI TIÊU CÁ NHÂN

Chi tiêu cá nhân là khoản tài chính mà bạn cần kiểm soát chặt chẽ để không phải đối mặt với những rắc rối như thiếu tiền mặt đột xuất, tiền tiết kiệm không bao...

Giải quyết vấn đề ứng lương cho nhân viên

Đối với doanh nghiệp, tạm ứng lương là một vấn đề khá nhạy cảm trong mối tương quan với nhân viên. Hãy cùng tham khảo một số giải pháp sau để giải quyết vấn đề...

VAY NGANG HÀNG VÀ START-UP

Vay ngang hàng là gì? Cho vay ngang hàng ( Peer-to-peer lending, viết tắt là cho vay P2P), là hình thức cho vay tiền cho cá nhân hoặc doanh nghiệp, thông qua các dịch vụ...

CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CHO STARTUP, NGOÀI VAY VỐN NGÂN HÀNG

Trong thời đại xã hội ngày càng tiến bộ, con người không ngừng đam mê, sáng tạo, tìm tòi những hướng đi mới để thúc đẩy, phát triển kinh tế, rất nhiều những doanh nhân,...

Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

Hiện nay, nhu cầu đầu tư có xu hướng gia tăng với sự phát triển của cách mạng 4.0. Trong đó, xuất hiện nhiều thuật ngữ tưởng quen mà lạ như: đầu tư trực tiếp,...

Tiềm năng và tiện ích của sàn giao dịch điện tử

Sàn giao dịch điện tử (hay website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử) là một thị trường điện tử được xây dựng cho phép các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động...

Cho vay trực tuyến - Xu hướng của thời đại mới

Mô hình cho vay  P2P Lending bao gồm hình thức cho vay đảm bảo (thế chấp) và không đảm bảo (tín chấp). Mô hình này giống với hình thức các ngân hàng đang áp dụng...

Tình hình quản lý cho vay ngang hàng ở các nước trên thế giới

Sự bùng nổ của cách mạng 4.0 thúc đẩy sự ra đời và phát triển vượt bậc của các ngành liên quan đến công nghệ, điện tử trong đó có dịch vụ cho vay ngang...