ỨNG DỤNG P2P LENDING VÀO DOANH NGHIỆP VỚI CHÍNH SÁCH ỨNG LƯƠNG

Cho vay ngang hàng P2P Lending với nền tảng công nghệ kết nối người cho vay và đi vay, đưa ra lợi ích cho cả 2 phía về sự tiện ích, ít rủi ro. Hiện...

Giải quyết vấn đề ứng lương cho nhân viên

Đối với doanh nghiệp, tạm ứng lương là một vấn đề khá nhạy cảm trong mối tương quan với nhân viên. Hãy cùng tham khảo một số giải pháp sau để giải quyết vấn đề...